Kontakt

Dane kontaktowe

ELTAR Sp. z o.o.
ul. Garibaldiego 4 lok. 18A
04-078 Warszawa
tel.: +48 22 617 25 55; +48 22 617 33 23
E-mail: spolka@eltar-targi.pl

              biuro@eltar-targi.com.pl
               

NIP: 1132907878
REGON: 364202776

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy.  Wysokość kapitału
zakładowego i wpłaconego: 100 000 zł

Biuro Zarządu:

Elżbieta Tęsna – Właściciel / Pełnomocnik Zarządu
Beata Kamieniec – Prezes Zarządu
Marta Sarnowska – Członek Zarządu - kom. +48 570 069 331
Daria Adam-Rosińska – Asystentka Zarządu - kom. +48 698 875 798

Organizatorzy Targów:

Sylwia Siwek-Nowak – kom. +48 784 673 051

Formularz kontaktowy


 

ELTAR Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe ujawnione w powyższym formularzu kontaktowym przetwarzane będą wyłącznie dla celów kontaktowych (odpowiedzi na przesłane zapytanie).
Bez odrębnej zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.